Kagyu Samye Dzong Finland

   Tiibetinbuddhalainen meditaatiokeskus

Lama Katen

Lapsena Itä-Tiibetissä Lama Katen sai hyväenteisen nimen Tsultrim Palbar enoltaan Choje Akong Tulku Rinpochelta. Hän oppi lukemaan ja kirjoittamaan tiibetiä kotikylässään. Koska lähettyvillä ei ollut luostaria, hän ei voinut seurata sisäistä taipumustaan ryhtyä munkiksi.

Akong Rinpoche näki kuitenkin tuon toiveen vilpittömyyden, ja yhdessä Lama Yeshe Rinpochen kanssa hän sai järjestettyä Lama Katenin matkan Himalajan yli Tiibetistä Nepaliin vuonna 1997. Hän pääsi siellä heti Thrangu luostariin Boudhassa, ja näin hän sai perehtyä munkinelämään kuuluviin harjoituksiin, rituaaleihin, resitaatioon ja muihin tehtäviin.

Myöhemmin Lama Katen opiskeli kuusi vuotta Thrangu luostariopistossa ja teki intensiivisesti mahamudran alkuharjoituksia kuuden kuukauden ajan. Samaan aikaan hän sai opetuksia Hänen pyhyydeltään Karmapalta, Chamgon Tai Situpalta ja Khenchen Thrangu Rinpochelta, joka myös vihki hänet virallisesti ensin noviisiksi ja sitten bikkhuksi (täydet munkin valat). Thrangu Rinpoche arvosti enon antamaa nimeä ja Tsultrim Palbar virallistettiin munkkinimenä.

Vuoden 2004 alkupuolella Tsultrim Palbar meni Thrangu Rinpochen pitkälle neljän vuoden retriitille. Se koostui perinteisestä kolmen vuoden ja kolmen kuukauden retriitistä, jota seurasi kuuden kuukauden mttainen kalachakra-perinteen retriitti täydellisessä pimeydessä. Noilla retriiteillä hän sai syvälliset ohjeet juurigurultaan Drupon Khen Rinpochelta mm. teoksiin Torch of Definitive Meaning ja the Profound Inner Meaning.

Akong Rinpoche näki ennakolta Lama Katenin kyvyn olla hyödyksi Samye Lingissä, ja hän ehdotti Thrangu Rinpochelle, että Lama Katen palaisi retriittiin vahvistamaan harjoitustaan. Thrangu Rinpoche kuitenkin piti häntä jo pätevänä kantamaan Laman vastuuta ja suositteli, että hän lähtisi Samye Lingiin oppimaan länsimaalaisia tapoja.

Tsultrim Palbarin perheen sukulinja ulottuu 8. Karmapaan, Mikyo Dorjeen, ja perheen talo Itä-Tiibetin Khamissa on nimeltään Kating muistona tästä yhteydestä. Akong Rinpoche ehdottikin, että häntä Samye Lingissä kutsuttaisiin Kating Lamaksi.

Kun hän oli asettunut Britanniaan, Gyalwang Karmapa teki hänestä Samye Lingien ja Samye Dzongien kattojärjestön, Rokpa Trustin johtokunnan jäsenen. Vuonna 2017 silloinen apotti Choje Lama Yeshe Rinpoche nimitti hänet vara-apotiksi. Johtokunta hyväksyi esityksen ja näin Lama Katenilla oli täysi valta ryhtyä opettamaan, alkaa ohjata Samye Lingin luostarivihittyä sanghaa ja perustaa todellinen luostari.

Edelleen vuonna 2017, ensivierailullaan Britanniassa Gyalwang Karmapa vahvisti nimen Lama Katen, ’kagyu-perinteen ylläpitäjä’.

Erityinen seremonia 17.6.2019

Buddhan valaistumisen ja parinirvanan vuosipäivänä 17.6.2019 Kagyu Samye Lingin temppelissä järjestettiin hyvin erityinen ja tunteikas seremonia. Sen aikana apotti Lama Yeshe Losal Rinpoche siirsi virkansa varalla toimineelle Lama Katenille. Lama Yeshe Rinpoche puhui siitä, kuinka onnekasta on ollut kantaa näitä vastuita ja velvollisuuksia ja miten toimintaan tuo vakautta, kun ne nyt siirtyvät hallitusti Lama Katenille, joka Akong Tulku Rinpochen toiveesta astuu virkaansa. Hän kehotti seuraajia tukemaan Lama Katenia, jotta toteuttaisimme sitä visiota, jonka puolesta Akong Rinpoche työskenteli niin tiiviisti.

Lama Zangmo, Lama Tsondru ja Lama Rinchen puhuivat siitä rohkeudesta, taidosta ja myötätunnosta, joilla Akong Rinpoche perusti Samye Lingin, ja miten Lama Yeshe Rinpoche myöhemmin on kehittänyt sitä. He ilmaisivat kiitollisuutensa ja luottamuksensa Lama Kateniin Akong Rinpochen nimeämänä seuraajana. Lamat ja luostarivihityn sanghan jäsenten, samoin kuin maallikkojäsenten edustajat, ojensivat sitten perinteisen mandalalahjan sekä kehon, puheen ja mielen vertauskuvat Lama Katenille. Kaikki paikallaolijat antoivat valkoiset khata-liinat sekä Lama Yeshe Rinpochelle että Lama Katenille.

Viimeinen puhuja oli Drupon Rinpoche, joka muisteli Akong Rinpochen sanoja silloin, kun he tapasivat ensimmäistä kertaa ja kerralla, joka jäi viimeiseksi. Kummassakin tilanteessa Akong Rinpoche oli pyytänyt Drupon Rinpochea ohjaamaan Lama Katenia hyvin, niin että hän voisi jatkaa Akong Rinpochen ja Lama Yeshen työtä. Drupon Rinpoche jatkoi sanomalla, että mitä Akong Rinpoche sitten päättikin, se perustui järkeen ja kaukokatseisuuteen. Hän sanoi uskovansa, että Lama Katen on valittu tehtävään hyvien ominaisuuksiensa takia ja hän tukee täysin Akong Rinpochen näkemystä ja toivetta.

Drupon Rinpoche kehotti Lama Yeshe Rinpochea ponnistelemaan entistä enemmän ollakseen hyödyksi buddhadharmalle, perimyslinjalle ja erityisesti Samye Lingille. Ojentaen khata-liinan Lama Katenille Drupon Rinpoche sanoi toivovansa, että tästä on suurta hyötyä kagyu-harjoitusperinteelle. Hän ojensi tälle uuden luostarikaavun, muistutuksena luostarilupauksesta ja lahjoitti myös rukousnauhansa, jotta Lama ei unohtaisi harjoituksen tekemistä.

Drupon Rinpochen viimeinen lahja oli äänite Khenchen Thrangu Rinpochelta. Lama Katen tulee alun perin Thrangu-luostarista, jossa Thrangu Rinpoche on apottina. Drupon Rinpochen pyynnöstä tämä oli kirjoittanut pitkän iän rukouksen Lama Katenille. Lama sai itselleen tämän käsinkirjoitetun rukouksen sekä valkoisen liinan ja rahalahjan Drupon Rinpochelta. 

Posti
Tietoja
Instagram