Kagyu Samye Dzong Finland

   Tiibetinbuddhalainen meditaatiokeskus

Karma gadri

Karmapan suuren leirin maalaustyyli

Vuosisatojen kuluessa Tiibetissä kehittyi kolme erilaista thangkamaalauksen perinnettä. Ne muodostavat yhdessä ainutlaatuisen ”tiibetiläisen” maalaustyylin. Yksi perinteistä kehittyi luovuudelle erityisen suotuisassa ympäristössä Karmapan suurella leirillä. Se tunnetaan nimellä Karmapan leirityyli – tiibetiksi karma gadri.

Ensimmäinen Karmapan leirityyliin yhdistetty taiteilija oli Namkha Tashi, jonka sanotaan olleen 8. Karmapan, Mikyö Dorjen ilmestyskeho. 1900-luvulle saakka kaikki Tiibetissä syntynyt taide oli käytännöllisesti katsottuna uskonnollista, ja parhaita taiteilijoita pidettiin yleisesti tulkuina (tunnistettuina jälleensyntyminä) tai suurten buddhalaisten mestarien ilmestyskehoina. Se antaa hyvän kuvan arvostuksesta, jota taiteilijat tiibetiläisessä yhteiskunnassa nauttivat.

Karmapan leirityyli tunnistetaan sen tavasta kuvata hahmot intialaisittain eri mittasuhteissa ja noudattaen intialaisia maalaustapoja, kiinalaistyylisesti kuvatussa maisemassa.  

Tämä tyylien yhdistely oli selvästi tarkoituksellista. Kaksi karma kagyu -perinteen lamaa – viides Shamar Rinpoche ja neljäs Goshir Gyaltsab Rinpoche – neuvoivat aikaista leirityylin mestaria ”piirtämään hahmojen kehot intialaisen perinteen mukaan, maalaamaan värit ja varjot kiinalaisittain ja maiseman tavalla, jota kutsuttiin tiibetiläiseksi, näin yhdistellen kolmen erinomaisen maan hienot ominaispiirteet,” kirjoittaa David Jackson teoksessa History of Tibetan Painting karma gadri -tyyliä käsittelevässä luvussa.

Leirityyli levisi karma Kagyu -koulukunnan ulkopuolelle ja vaikutti erityisesti Itä-Tiibetin Khamin maakunnan maalaustapoihin. Lisäksi Karmapoiden suojeuksessa kehittyi patsaiden veiston leirityyli, garlug. 

Lisätietoa karma Kagyu -perinteen vaikutuksesta tiibetiläiseen taiteeseen, ks. David Jackson: Patron and Painter: Situ Panchen and the Revival of the Encampment Style  (2009, Rubin Museum of Art)
History of Tibetan Painting (1979, Verlag der Österreischen Akademie der Wissenschaften)

Lähde / Source: Karmapa900
Esimerkkejä karma gadri -maalaustyylistä

Kagyu Samye Lingin karma gadri -perinne

Sherab Palden Beru (1915 - 2012) toimi Samye Lingin taiteellisena johtajana siitä lähtien kun keskus perustettiin vuonna 1967. Hän omisti elämänsä karma gadri -perinteen thangkamalaukseen ja koulutti länsimaisia artisteja. Samye Lingin thangkat ovat hänen kättensä jälkeä, samoin päätemppelin koristelu. Joitakin töitä on näytteillä eri puolilla maailmaa.

Posti
Tietoja
Instagram