Kagyu Samye Dzong Finland

   Tiibetinbuddhalainen meditaatiokeskus

 

Choje Akong Tulku Rinpoche

Akong Rinpoche Tiibetissä hyväntekeväisyystyössä.

Choje Akong Tulku Rinpoche (1940–2013) on ainutlaatuinen hahmo lähihistoriassa, kun tarkastellaan buddhalaisuutta ja sen leviämistä länteen. Hän perusti Kagyu Samye Lingin tiibetinbuddhalaisen keskuksen Skotlantiin yhdessä Chogyam Trungpan kanssa jo vuonna 1967. Keskus oli laatuaan ensimmäinen lännessä. Akong Rinpoche otti täyden vastuun keskuksen rakentamistyöstä jo alkuvaiheessa, Trungpa Rinpochen muutettua Amerikkaan.

16. Gyalwang Karmapan neuvosta ryhdyttiin rakentamaan myös temppeliä. Luostari ja keskus muodostavat tänä päivänä eloisan yhteisön, joka tarjoaa mahdollisuuden opiskella ja harjoittaa buddhalaisuutta. Se on myös lepopaikka rauhaa etsiville uskonnosta riippumatta.

Akong Rinpoche opetti esimerkillään enemmän kuin sanoilla. Hänet saattoi löytää usein myös temppelin työmaalta rukkaset kädessä. Hän työskenteli nöyrästi ja epäitsekkäästi auttaen lukemattomia ihmisiä. Hänen energiansa oli väsymätöntä, hänen myötätuntonsa horjumatonta ja hän neuvoi oppilaitaan toisinaan erilaisissa käytännön tilanteissa huumorin varjolla. Itse hän sanoi, ettei hänellä ole oppilaita, vain ystäviä.

Akong Rinpochen myötätunto ilmentyi laajenevana keskusten verkostona. Eri puolille maailmaa syntyi Kagyu Samye Dzong -kaupunkikeskuksia, ja vuonna 1980 Rinpoche perusti ROKPA-hyväntekeväisyysjärjestön. Hänellä oli laajat tiedot tiibetiläisestä lääketieteestä ja hän kehitti Tara Rokpa -terapian yhdessä länsimaisten psykoterapeuttien kanssa.

Akong Rinpoche omisti elämänsä paremman, terveemmän ja entistä myötätuntoisemman maailman. Yhtenä keinona visionsa toteuttamiseksi hän auttoi kouluttamaan yli 600 perinteisen tiibetiläisen lääketieteen asiantuntijalääkäriä. Hän toimi Tiibetin syrjäisillä seuduilla, missä ei ole sairaaloita, ja pystytti maksuttomia terveysasemia kaikkein varattomimmille, joilla ei ole mahdollisuutta maksaa terveydenhuollosta kiireellisimmissikään tapauksissa. Nämä lääkärit jatkavat Rinpochen työtä pelastaen ihmishenkiä.

Akong Rinpoche vältti henkilökohtaisen kunnian ottamista kaikessa auttamistyössään, ja inspiroi siten ihmisiä yhtä lailla kaikissa kulttuureissa, joissa hän vaikutti; ennen muuta Aasiassa, Euroopassa ja Afrikassa. Hänen traaginen kuolemansa Chendussa, Kiinassa 8.10.2013 oli korvaamaton menetys. 

Muistosivu Facebookissa (engl.)

Dolma Lhakang Tiibetissä on Akong Rinpochen synnyinseutu ja viimeinen leposija.

Ensimmäisen Akong Rinpochen, Karma Miyon lyhyt elämäkerta 

Kooste suruviesteistä
ATRmuistoksi.pdf (549.82KB)
Kooste suruviesteistä
ATRmuistoksi.pdf (549.82KB)
Swift Return Prayers for Akong Rinpoche
written by the 17th Gyalwa Karmapa, HE Kenting tai Situpa and HH Sakya Trizin
ATR_ReturnPrayer.pdf (500.11KB)
Swift Return Prayers for Akong Rinpoche
written by the 17th Gyalwa Karmapa, HE Kenting tai Situpa and HH Sakya Trizin
ATR_ReturnPrayer.pdf (500.11KB)
Lyhyt päivittäinen harjoitus
Rukouskooste.pdf (319.42KB)
Lyhyt päivittäinen harjoitus
Rukouskooste.pdf (319.42KB)


"Kyabje Akong Rinpoche oli hyödyksi olennoille Tiibetissä ja muualla ja tapa, jolla hän kuoli, oli varsin erilainen verrattuna moniin muihin – jotain mistä meidän pitäisi olla hyvin järkyttyneitä. Joten samalla kun muistamme Karma Chagme Rinpochea, meidän tulee muistaa myös Akong Rinpochea. Hän perusti ROKPA Internationalin, järjesti koulutusta ja ylläpidon monia kieliryhmiä ja etnisiä taustoja omaaville ihmisille eri paikoissa. Rukoilemme, että tämä järjestö voisi jatkaa tuntevien olentojen palvelemista ja täyttää Rinpochen toiveet olentojen hyödyksi". – Ote Gyalwang Karmapan puheesta Kagyu Monlamin aikana Bodhgayassa 15.1.2014  

Statement by the 17th Gyalwang Karmapa


Letter from Lama Yeshe Losal Rinpoche November 23,.2013


Kirje Lama Yeshe Rinpochelta 23.11.2013

Hyvät ystävät,

Sen jälkeen kun veljeni Choje Akong Tulku Rinpoche kuoli hyvin traagisesti, meille on virrannut myötätunnon ja osanoton sanomia. Teistä niille, joille en ole kyennyt vastaamaan henkilökohtaisesti, haluan ilmaista, miten syvästi kiitollinen olen ystävällisistä tuen sanoistanne.

Luulen, että olette tunteneet niin suurta yhteyttä veljeeni, koska elämänsä aikana hän seurasi pelkästään rakastavan ystävällisyyden ja myötätunnon viitoittamaa tietä. Hänen elämäntapansa oli aina yksinkertainen ja nöyrä – monet teistä ovat nähneet hänen tekevän kaikkea mutaisten ojien kaivamisesta ja rännien avaamisesta voimansiirtojen jakamiseen valtaistuimelta käsin – hän antoi meille kaikille aikaansa niin paljon kuin oli tarpeen.

Mielessään absoluuttinen kirkkaus, pankkitilillä vain £50, hän rakensi Samyen temppelin monien asialle omistautuneiden ihmisten kanssa. Nyt kun meillä on enemmän varoja ja tukijoita, olemme tehneet lopulta totta koko Samyen Collegesta. Hän aloitti tyhjästä ja loi tämän inspiroivan ja kauniin paikan dharmanharjoitusta ja opiskelua varten. Hänen poikkeuksellisen korkeat laatuvaatimuksensa ovat merkinneet, että Samye Lingissä on annettu vain parhaimmanlaatuisia, puhtaita ja aitoja opetuksia ja täällä ovat opettaneet eräät maailman suurimmista buddhalaisista opettajista. On olemassa ennustus, jonka mukaan Samye Lingistä tulee Tiibetin Samyen luostarin kaltainen buddhalaisuuden alkujuuri lännessä. Haluan omistaa tämän koko projektin Akong Tulku Rinpochen rohkeudelle ja viisaudelle.

Rinpochella oli syvällinen ymmärrys mielen työstämisestä eri tavoin ja sen perusteella kehittyi Tara-terapia, nopeasti tunnetuksi tullut terapiamuoto, joka on ollut hyödyksi monille ympäri maailman.

Suuresta myötätunnostaan hän perusti ROKPA-hyväntekeväisyysjärjestön. Hän alkoi ruokkia köyhiä ja asunnottomia katukeittiöissä Glasgowssa, Lontoossa, Antwerpenissä, Johannesburgissa ja Katmandussa.

Hän onnistui aloittamaan suuren määrän humanitaarisia hankkeita useissa paikoissa Kiinan tiibetiläisalueilla. Orpolasten auttamisesta projektit kehittyivät koulutus- ja terveydenhoitohankkeisiin, antaen toivoa äärimmäisen köyhistä oleville, joilla ei muuten ole tulevaisuudentoivoa. Moni niistä, joita hän näin auttoi, on nyt lääkäri tai opettaja. Hän näki myös tarpeen säilyttää Tiibetin kulttuuriperintöä, ja se on monen projektin ytimessä. Tämä kaikki on saavutettu ROKPA INTERNATIONAL -järjestön kautta.

Hän näki paljon vaivaa käydäkseen paikan päällä projektejaan tukemassa – joskus vaikeissakin oloissa. Kaiken hän teki vilpittömästi toivoen, että se auttaisi muita, ajattelematta omaa mukavuuttaan tai turvallisuuttaan. Hänen onnistui toimia suurella menestyksellä monissa eri paikoissa Glasgowsta Zimbabween ja Tiibetin ylänkömaille, ja hän vaikutti monien ihmisten elämänmuutokseen.

Mitä minuun tulee, en ole veljeni vertainen millään tavalla viisaudessa tai toimintakyvyssä, mutta vastuu hänen lukuisista projekteistaan on siirtynyt harteilleni, joten kerään rohkeuteni ja päättäväisyyteni tehdä kaikkein parhaani hänen toiveensa täyttääkseni – tarvitsen kuitenkin kaiken mahdollisen avun!

Pyydän kaikkia teitä, joille Akong Rinpochen visio on läheinen, liittymään joukkoon ja auttamaan minua jatkamaan hänen työtään varmistaen, että kruunaamme kolmannen Akong Tulku Rinpochen niin pian kuin mahdollista jatkamaan bodhisattvatyötään.

Kaikkea hyvää toivottaen ja monin kiitoksin
Lama Yeshe Losal Rinpoche 

Akong Tulku Rinpoche – Rokpan perustaja

Nuoruus Tiibetissä

Akong Tulku Rinpoche syntyi Dharakin kylässä Riwochen alueella Khamin maakunnassa, lähellä Chamdoa Itä-Tiibetissä vuonna 1940. Ensimmäisen AkonginDolma Lhakang -luostarin apottina jälleensyntymää etsimään lähetetty partio löysi hänet hyvin nuorena. Etsintäpartio seurasi kamtsang-perinteen korkeimman johtajan, Hänen pyhyytensä 16. Gyalwa Karmapan tarkkoja ohjeita.  

Noin nelivuotiaana lapsi vietiin Khamin alueella Khamdossa sijaitsevaan luostariinsa, jotta hän saisi koulutuksen niihin hengellisiin tehtäviin, joita apotille kuuluu.Dolma Lhakangissa oli noihin aikoihin noin sata munkkia ja siihen kuului monta pienempää retriittipaikkaa ja nunnaluostaria.  

Uskonnollisten opintojensa ohessa nuori Akong perehtyi tiibetiläiseen lääketieteeseen. Nuorukaisena hän matkusti kylästä kylään, suoritti uskonnollisia seremonioita ja hoiti sairaita. Sitten hän siirtyi suureen Sechenin luostariyliopistoon, missä hän vastaanotti buddhalaisen kagyu-perinteen ytimen, mahamudraopetukset Sechen Kongtrul Rinpochelta.

Koulutus ja virkaanastuminen
ATRkoulutus&virka.pdf (184.16KB)
Koulutus ja virkaanastuminen
ATRkoulutus&virka.pdf (184.16KB)

Hänen hengellinen koulutuksensa täydentyi 16.Karmapan ohjauksen alaisena ja tämä antoi hänelle valtuudet opettaa myös tiibetiläistä lääketiedettä. Rinpochella on hallussaan myös useita nyingma-koulukunnan perimyslinjoja.

Häntä kohdeltiin hyvin kunnioittavasti tässä perinteitä korostavassa ympäristössä.

Pako Tiibetistä

Kun Kiina vuonna 1959 valloitti Tiibetin, Akong Rinpoche pakeni Intiaan. Hän oli yksi joukon johtajista, kun kolmesataa ihmistä lähti yhdeksän kuukauden mittaiseksi venyneelle, varsin vaativalle pakomatkalle. Tästä joukosta selvisi hengissä turvaan Intiaan kolmetoista. Matkan varrella ruoka kävi niin vähiin, että pakolaiset keittivät laukkujensa ja kenkiensä nahkaa keitoksi.  Lopulta he jäivät luolaan lepäämään. Heitä pyörrytti ja he olivat yksinkertaisesti liian heikkoja jatkamaan matkaa, eikä heillä ollut enää kuin vesitilkka jäljellä. Kului kolme päivää, 13 jäljelle jäänyttä pakolaista odotti luolassa kuolemaa. He miettivät missä järjestyksessä se korjaisi heidät.

Silloin Akong Rinpoche teki päätöksen: "Ellen ole kuollut huomiseen mennessä, jos jotenkin selviämme tästä elävänä, en istu korkeilla istuimilla opettamassa buddhalaisuutta (en ole edes hyvä opettamaan), vaan teen hyväntekeväisyystyötä." Hän pohdiskeli miten vähän ihminen tarvitsee elääkseen. Sen yli menevä aineellinen hyvä aiheuttaa ärsimystä eikä onnea: "Sanomme, että jos sinulla on hevonen, kärsimyksesi on hevosen kokoinen, jos vuohi, vuohen kokoinen. Silloin päätin, että ellen kuole nyt, annan ihmisille ruokaa, koulutan ja vaatetan köyhiä. Niin lupasin. " 

Sattumalta metsästäjät kulkivat luolan ohi ja pelastivat pakolaiset.

Intiassa Rinpoche vietti jonkin aikaa pakolaisleirillä, kunnes häntä ja muutamia muita siellä olleista lamoista pyydettiin ottamaan vastuu nuorten lamojen koulukodista Dalhousiessa Luoteis-Intiassa. Siellä nuoret tunnistetut jälleensyntymät (tulkut) voivat saada koulutusta.

Englantilainen lady, myöhemmin nunnan valan ottanut sisar Palmo, Akong Tulku sekä Trungpa Tulku, Surmangin luostarin apotti, purjehtivat Englantiin vuonna 1963 opiskellakseen englantia Oxfordissa. Vain Trungpalla oli varoja ja Akong Rinpoche työskenteli muutamien vuosien ajan sairaalan vastaanotossa yksinkertaisissa tehtävissä ansaiten elannon itselleen ja tukien Trungpa Rinpochea ja Benchen luostarista tullutta Tulku Chimeä. He jakoivat yhdessä pienen asunnon.

Alkuaikoina Skotlannissa

Seuraavat 25 vuotta (1963 - 1985) kuluivat tiibetiläisen uskonnon ja kulttuurin joidenkin puolien tekemisessä tutuksi lännessä. Siitä oli se hyöty, että eräs Aasian hienoimmista sivilisaatioista erityispiirteineen alkoi avautua muulle maailmalle. Samalla varmistui sen säilyminen elävänä perinteenä.

Tähän työhön Kagyu Samye Lingin tiibetiläisessä keskuksessa paneuduttiin. Se oli ensimmäinen tiibetinbuddhalainen keskus lännessä johtajinaan aluksi Akong Tulku Rinpoche ja Chogyam Trungpa Rinpoche yhdessä, ja myöhemmin Akong Rinpoche. Hän kehitti siitä ennen kaikkea rauhan ja hengellisyyden paikkaa, jossa vahvasti korostettiin toiminnallista ja epäitsekästä myötätuntoa ja joka oli avoin kaikille uskonnosta riippumatta. Eri puolilta maailmaa tulevien vierailijoiden määrä kasvoi, ja vastauksena kagyu-perinteen opetusten kasvavaan kysyntään hän kutsui sen suurimmat elävät opettajat ja mestarit Skotlantiin opettamaan mietiskelyä ja filosofiaa. Näiden opetusten syventyminen lännessä sai erityisen vahvan pohjan, kun kagyu-perimyslinjan korkein johtaja, hänen pyhyytensä 16.Gyalwang Karmapa vieraili Samye Lingissä vuosina 1975 ja 1977. Akong Tulku sai tällöin Karmapalta pyynnön järjestää tämän puolen vuoden Euroopan kiertue.

Kagyu Samye Lingin kehitys

16. Gyalwang Karmapan ohjeita noudattaen Akong Rinpoche järjesti perinteisen kolmen vuoden retriitin Samye Lingissä ja aloitti perinteisen tiibetinbuddhalaisen temppelin, luostarikoulun, kirjaston ja museon rakentamisen. Ensimmäisessä vaiheessa valmistui temppelihalli, jonka rakentajina olivat länsimaalaiset vapaaehtoistyöntekijät Rinpochen johdolla. Tämä nähtiin usein työmaalla muurauslasta kädessään.

Temppelin sisäosat koristeltiin thangkamaalareiden, kuvanveistäjien, puuseppien ja muiden käsityöläisten voimin Sherapalden Berun ohjauksessa. Sherapalden on yksi gadri-perinteen tunnustetuimpia taiteilijoita.

Samyen temppelin avajaisissa 8.8.1988 XII Khentin Tai Situpa ja Lordi Steel paljastivat muistolaatan maailmanuskontojen edustajien läsnä ollessa. Tällöin maailmalle oli jo alkanut syntyä Samye Lingin sivukeskuksia ja muuta toimintaa. Samye Dzong kaupunkikeskukset kasvoivat Belgiassa, Espanjassa, Irlannissa, Etelä-Afrikassa, Zimbabwessa ja Britanniassa. Toisaalla terapeutit ja lääkärit osoittivat kiinnostusta tri Akong Tulkun buddhalaisen terapian ja lääketieteen taitoihin, ja se johti ainutlaatuisen järjestelmän, Tara Rokpa terapian syntyyn.

Rinpochen ensimmäinen kirja, Taming the Tiger on julkaistu suomeksi nimellä Kuinka tiikeri kesytetään. Akong Rinpochen toinen kirja, Restoring the Balance, ilmestyi englanniksi huhtikuussa 2005.

Restoring the Balance

Kirjaan on koottu Rinpochen välittämää ajatonta viisautta, joka auttaa elämään tasapainoisena elämän haasteiden keskellä ja olemaan hyödyksi muille tässä yhä enemmän eksyttävässä maailmassa. Emme voi muuttaa maailmaa vastaamaan toiveitamme, mutta voimme valita, miten koemme asiat. Voimme oppia hyväksymään ja sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin kypsemmällä tavalla. Tasapaino auttaa meitä myös löytämään omat sisäiset voimavaramme elämän keskellä.

Kirjan myyntituloilla tuetaan Akong Tulku Rinpochen luostaria Dolma Lhakangia Tiibetissä ja Samye Lingin luostarin munkkeja ja nunnia.

Limitless Compassion: A Way of Life

by Akong Tulku Rinpoche

Rinpochen kolmas kirja julkaistiin 28.4.2010 Rinpochen 70-vuotispäivän kunniaksi. Kirja auttaa soveltamaan buddhalaisia opetuksia käytäntöön. Akong Tulku Rinpochen opettaa, miten tärkeitä tarkkaavaisuus, mietiskely ja myötätunto ovat onnellisen ja tyydyttävän elämän perustana.  

Hän selvittää perinteensiirron ja perinteen siirtolinjan merkityksen sekä kertoo, mikä voima on pyhillä paikoilla ja termateksteillä (Guru Rinpochen piilotetuilla kirjoituksilla).Choje Akong Tulku Rinpoche on karma kagyu -perinteen mietiskelymestari. Hän syntyi vuonna 1940 ja aloitti luostarikoulun viisivuotiaana tullakseen Itä-Tiibetissä sijaitsevan luostarinsa Dolma Lhakangin apotiksi.

Vuonna 1963 hän muutti Isoon-Britanniaan, minne hän perusti Kagyu Samye Lingin luostarin ja tiibetiläisen keskuksen. Hänen toimintansa on nykyään maailmanlaajuista ja esimerkkinä siitä, miten täysin kehityttyään ihminen voi valaista lukemattomien muiden elämän.  

 Tiibetiä auttamassa

“Myötätunto on siellä, missä ystävällisyyden aurinko kohtaa surun kyyneleet ja syntyy sateenkaari.”

Tri Akong Tulku keskittyi 1990 -luvulla humanitaariseen työhön Tiibetissä ja Nepalissa. Hän aloitti myös useiden kodittomille tarkoitettujen katukeittoloiden toiminnan Euroopan suurkaupungeissa. Uskomattomalla energialla ja ahkeruudella hän on aikaansaanut yli sata eri projektia: kouluja, klinikoita, lääketieteen oppilaitoksia, yritysneuvontaa ja ympäristönsuojelua pääasiassa Itä-Tiibetissä.

Kansainvälisen Rokpasäätiön varapuheenjohtaja Lea Wyler on ollut vastuussa Nepalin projekteista, joista keskeinen on ollut Boudhanathin katukeittola talvikuukausina. Siihen on yhdistynyt lastenkoti, klinikka, naisten yritysten tukeminen ym.

Akong Rinpoche oli yksi avainhenkilöistä, kun 16. Karmapan jälleensyntymää etsittiin. Hänellä oli merkittävä tehtävä tämän inkarnaaton löytämisessä, hänen saattamisessaan Karmapan pääluostariin Tolung Tsurphuun sekä myöhemmin Karmapan pääopettajien, 12.Tai Situpan ja 9.Goshir Gyaltsabpan vierailujen järjestämisessä Tiibetiin.  

Nämä antoivat uudelle karmapa-inkarnaatiolle luostarivalan ja myöhemmin kruunasivat hänet muodollisesti 17. Gyalwang Karmapaksi, Ogyen Trinley Dorjeksi.

Kuva: Akong Rinpoche yhdessä 17. Karmapan kanssa Tiibetissä 1992.

Monet velvollisuudet Tiibetissä saivat Akong Rinpochen pyytämään veljeään, kunnianarvoisaa Lama Yeshe Losalia ottamaan vastuun Samye Lingistä Skotlannissa.

Rinpoche matkusti ahkerasti sekä hyväntekeväisyysprojekteja tarkastamassa että eri maiden dharmakeskuksissa, ohjaten myös Tara Rokpa terapian kehitystyötä. Vuonna 2011 hän vastaanotti merkittävää työtä tehneille pakolaisille myönnetyn tunnustuksen Britanniassa “60 years, 6 people”. Hänet surmattiin projektien tarkastusmatkalla Tiibetissä 8.10.2013. Rinpochen oppilaat eri puolilla maailmaa jatkavat nyt mestarin työtä. Hänen työnsä keskeisin jatkaja on ollut ensin Lama Yeshe Losal Rinpoche ja kesäkuusta 2019 lähtien Lama Katen

Akong Rinpoche vieraili Suomessa ensimmäisen kerran toukokuussa 2006. Silloin hän antoi turvautumisseremonian ja Lääkäribuddhan initiaation sekä puhui yleisölle kulttuurikeskus Caisassa aiheesta Buddhalaisuutta käytännössä. Rinpoche vieraili Suomessa toisen kerran huhtikuussa 2013. Silloin hän viipyi viisi päivää ja ohjelmaan sisältyi mm. turvautumisseremonia, kaksi initiaatiota, Vajrasattva ja Vihreä Tara sekä  ja bodhisattvan pyrkimyksellinen vala.

Akong Tulku Rinpoche Suomessa 2006 ja 2013


Opening of the Samye Ling Temple 1988, speech by Akong Rinpoche:  Part 1   Part 2 

Talk 2006 mp3 by Akong Rinpoche

Ensimmäisen Akong Rinpochen, Karma Miyon lyhyt elämäkerta


Posti
Tietoja
Instagram