Kagyu Samye Dzong Finland

   Tiibetinbuddhalainen meditaatiokeskus

Vajradhara ‒ kagyu-perinteen alku

"Tiibetinbuddhalaisten koulukuntien perimyslinjat  menevät takaisin Vajradharaan eivätkä Sakyamuni Buddhaan. Se viittaa suoraan valaistumisen ytimeen, valonlähteeseen, aurinkoon − ei pelkkään auringonvaloon. Vajradhara toimii kaikkien olentojen hyödyksi puolueettomasti.” - Khenpo Karthar Rinpoche

Vajradhara (Dorje Chang)

Vaikka Buddha Shakyamunin historiallinen ilmestys (nirmanakaya) kesti vain noin 80 vuotta ja tapahtui yli 2500 vuotta sitten, hänen henkinen säteilynsä (sambhogakaya) opettaa jatkuvasti valokehoissa olevia korkeita mestareita niinä monina tuhansina vuosina, kun hänen opetuksensa säilyvät maan päällä. Kuvan sininen hahmo kuvaa sambhogakaya Buddha Vajradharaa (suomeksi "Vajran pitelijä", tiibetiksi Dorje Chang).

Vajradhara on ikiaikainen buddha, joka symbolisoi kaikkien historiallisten buddhien oivallusta, hän on tuon oivalluksen lähde. Buddhien oivaltamaa viisautta kutsutaan dharmakayaksi, "totuusruumiiksi". Vajradharan hahmon kaikki yksityiskohdat ovat vertauskuvallisia. Hänen kehonsa on taivaansinisyys kuvaa valaistuneen mielen rajattomuutta (dharmakaya). Taivaalliset koristeet: mm. korvakorut, kruunu ja rannerenkaat ovat mielen kirkkautta (sambhogakaya), ja hänen ihmishahmonsa, nirmanakaya, on muoto, jossa tavalliset tuntevat olennot näkevät valaistuneen olennon. 

Karma kagyu -perinne


  \      /


Marpa (1012-1097)
Jetsun Milarepa 052-1135)
Gampopa (1079-1153) ~  Gampopan dagpo kagyu perinteessä syntyi    useita koulukuntia
Ensimmäinen Karmapa Dusum Khyenpa  (1110-1193)
Drogon Rechen (1148-1218)
Pomdrakpa 1170-1249)
Toinen Karmapa Karma Pakshi (1203-1283)
Druptob Urgyenpa (1230-1300)
Kolmas Karmapa Rangjung Dorje (1284-1339)
Gyalwa Yungtönpa (1296-1376)
Neljäs Karmapa Rolpe Dorje (1340-1383)
Toinen Sharmapa Khachö Wangpo (1350-1405)
Viides Karmapa Deshin Shekpa (1384-1415)
Rinchen Zangpo Ratnabhadra (n. 1400)
Kuudes Karmapa Tongwa Dönden (1416-1453)
Bengar Jampal Zangpo (1427-1489)
Seitsemäs Karmapa Chödrak Gyatso (1454-1506)
Sangye Nyenpa Tashi Paljor (1457-1525)
Kahdeksas Karmapa, Mikyö Dorje (1507-1554)
Viides Sharmapa Könchok Yenlak (1526-1583)
Yhdeksäs Karmapa Wangchuk Dorje (1555-1603)
Kuudes Sharmapa Chökyi Wangchuk (1584-1629)
Kymmenes Karmapa Choying Dorje (1604-1674)
Seitsemäs Sharmapa Yeshe Nyingpo (1631-1694)
Yhdestoista Karmapa Yeshe Dorje  (1676-1702)
Kahdeksas Sharmapa  Palchen Chökyi Dhondrup (1694-1735)
Kahdestoista Karmapa Changchup Dorje (1703-1732)
Kahdeksas Situpa Chökyi Jugne (1700-1774)
Kolmastoista Karmapa, Dudul Dorje    1733-1797)
Kymmenes Sharmapa Mipham Chödrup Gyatso 1742-1792)
Yhdeksäs Situpa Pema Nyenche Wangpo (1774-1853)
Neljästoista Karmapa Techo Dorje (1798-1868)
Ensimmäinen Jamgon Kongtrul Lodro Thaye (1813-1901)
Viidestoista Karmapa Khachap Dorje   (1871-1922)
Yhdestoista Situpa Pema Wangchok Gyalpo  (1886-1952)
Toinen Jamgon Kongtrul Palden Khyentse Öser (1904-1953)
Kuudestoista Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924-1981)
Kahdestoista Situpa Pema Donyo  Nyingche Wangpo (1954-)
Seitsemästoista Karmapa Ogyen Trinley Dorje (1985-)  

Vajradhara on keskeinen hahmo kagyu-perimyslinjassa, sillä intialainen mahasiddha Tilopa sai vajrayana-opetukset suoraan dharmakaya-buddhalta, joka on muodon, ajan ja paikan rajoitusten tuolla puolen. Opettaakseen Tilopaa Vajradhara kuitenkin otti muodon, ja näin kagyu-linja saa alkunsa suoraan buddhaluonnon ytimestä. Tämä on perinteensiirron lyhyt linja.

Tilopa on tarinan jättiläinen, koska hän yhdisti mahamudrameditaation buddhalaisiin tantraopetuksiin ja hänestä itsestään tuli yhtä Buddha Vajradharan kanssa. Hänen pääoppilaansa on mahapandita Naropa, joka vuorostaan opetti tiibetiläistä Marpaa. Marpan kautta perimyslinja siirtyi Tiibetiin Milarepalle ja sitten Gampopalle, joka oli ensimmäisen Karmapan pääopettaja. Tätä kutsutaan kagyu-perinteen kultaiseksi rukousnauhaksi.

Lyhyt Vajradhara-rukous (Dorje Chang Tungma)

Vajradhara intialaisten mahasiddhojen ympäröimänä: vasemmalta alas Ratnamati, Savari, Tilopa, oikealta alas Saraha, Maitripa ja Naropa. Tämä      thangkamaalaus on nähtävillä Kagyu Samye Lingin temppelissä Skotlannissa, missä karma gadri -tyylin maalausperinteestä vastaavana mestarina on toiminut Sherab Palden Beru.

Karma kagyun pitkässä linjassa Vajradhara siirsi syvälliset mahamudra-opetukset bodhisattva Ratnamatille. Tämä puolestaan antoi ne kaikkien intialaisten buddhalaisten siddhojen isälle, suurelle Sarahalle, joka opetti ne Savarille. Savari vastaanotti samat mahamudraopetukset myös mahasiddha Nagarjunalta, joka oli toinen Sarahan oppilas. Hänen henkinen perijänsä oli Maitripa, joka siirsi mahamudraperinteen Tilopalle.

Harjoituksissa perimyslinjan gurut visualisoidaan kuvaannollisesti turvautumispuun oksilla muiden turvautumisen kohteiden ympäröiminä.


 

Posti
Tietoja
Instagram