Kagyu Samye Dzong Finland

   Tiibetinbuddhalainen meditaatiokeskus

Opetusten pitkä siirtolinja - intialaiset patriarkat

Ratnamati 

Bodhisattva Ratnamatia pidetään joissakin kirjoituksissa Buddhan suorana ilmestyskehona. Hänen kumppaniaan, Sukhanathaa, pidetään tantran suojelijan, bodhisattva Vajrapanin ilmestyskehona. Toiset tekstit esittävät Ratnamatin Manjugoshan ilmestyskehona ja Sukhanathan Avalokiteshvaran ilmestyskehona. Niin tai näin, Ratnamati ja Sukhanatha olivat avainasemassa, kun mahamudra opetukset tuotiin tähän maailmaan. He ovat kaikkein tunnetuimmat Sarahan valaistuneen ymmärryksen lähteistä.  

Ratnamatia pidetään Sarahaa inspiroineena taivaallisena olentona, ei niinkään ihmisenä. Siksi tämä bodhisattva kuvataan lootuksesta syntyneenä. Hänen luontonsa tuli tunnetuksi vain Sarahan meditaation puhtaassa ulottuvuudessa, eikä meillä näin ollen juurikaan ole Ratnamatia koskevia tekstejä tai historiankirjoja.  

Tämä seikka ei vähennä sitä suurta kunnioitusta, jonka hän ansaitsee yhdistävänä tekijänä Sarahan ja Buddha Vajradharan välissä. Hän on mahamudraopetusten perimyslinjan ensimmäinen lenkki.  

 

Saraha 

Sarahaa kutsutaan mahasiddhojen kuninkaaksi. Sarahan syntymäpaikka ja -aika eivät ole tiedossa. Eri kirjoituksissa hänet mainitaan eri vuosisatoina. Se on tyypillistä intialaisille pyhimyselämäkerroille, joita kerrottiin legendoina ja joita ei kirjoitettu muistiin. Varmaa on, että Saraha vaikutti syvällisesti Intian buddhalaisuuteen. Hän oli epäilemättä yksi suurimmista intialaisista kautta aikojen.  Saraha oli suuren bodhisattvan ilmestyskeho, hän syntyi pappiskastiin ja sai uskonnollisen koulutuksen. Hänestä tuli nopeasti arvostettu buddhalainen mestari. Hän vastaanotti tantraopetuksia kuningas Visukalpalta, joka oli itse saanut ne dakineilta Uddiyanassa.

Kirjoitusten mukaan Buddha Sakyamunia pyydettiin opettamaan syvällisin ydin kaikista antamistaan opetuksista juuri ennen kuin hän siirtyi parinirvanaan. Hän matkusti Vidarbhaan Etelä-Intiaan ja opetti sen siellä bodhisattvojen joukolle.

Samalla hän ennusti, että nämä mahamudraopetukset leviäisivät Intiaan myöhemmin viiden suuren opettajan kautta, ja nämä olivat Manjughosa, Avalokitesvara, Saraha, Nagarjuna ja Savari. Muutama vuosisata sen jälkeen kaksi ensimmäistä ilmestyivät kahtena mestarina: Ratnamatina ja Sukhanathana. Saraha sai mahamudraopetukset heiltä ja siirsi ne omille oppilailleen Nagarjunalle ja Savarille.Saraha opetti paljolti hengellisten laulujen muodossa (doha). Dohien avulla on sittemmin annettu pyhiä opetuksia kagyu perinteessä aina näihin päiviin asti. Erityisesti voidaan mainita Sarahan Kuningas doha, Kuningatar doha ja Kansan doha.  

Nagarjuna 

Nagarjuna oli suuri mahayana-mestari, joka eli Aasiassa ajanlaskumme ensimmäisen vuosisadan tienoilla.  

Legendat kuvaavat hänen erikoista elämäänsä kertoen, että hän vieraili nagojen eli vedenhenkien maassa ja löysi sieltä Prajnaparamita-sutrat. Se on laaja filosofinen teoskokoelma tyhjyyden ja tuonpuoleisen viisauden opetuksista, jossa on 18 osaa. Sydänsutra on niistä yksi. Buddha oli antanut ne nagojen vartioitaviksi.  

Kun Nagarjuna opetti nagoille Buddhan osoittaman tien, he kiitollisina ryhtyivät hänen suojelijoikseen.  

 

Savari  

Mahasiddha Savari sai täydelliset mahamudraopetukset Nagarjunalta, joka ohjasi hänet vapautukseen. Joidenkin lähteiden mukaan Savari sai samat dharman olennaiset ohjeet myöhemmin suoraan bodhisattvoilta Ratnamati ja Sukhanatha ja myöskin Sarahalta Sriparvatan vuoristoretriitillä (Nagarjunakonda Etelä-Intiassa).  

Savari tarkoittaa "vuori-ihminen" ja harvat löytyneet viitteet hänen elämäkertaansa kuvaavat häntä toisinaan metsästäjänä, toisinaan tanssijana. Metsästäjä-Savarin kerrotaan tavanneen bodhisattva Avalokiteshvaran, joka haastoi hänet kilpailuun. Avalokiteshvara sanoi, että jos hän ampuu sata eläintä yhdellä nuolella, Savarin pitäisi olla metsästämättä kuukausi. Sitten Avalokiteshvara ampui nuolen, joka tappoi sata eläintä (hänen omia ilmestyksiään).

Kun Savari oli ollut kuukauden metsästämättä hän ja hänen vaimonsa näkivät näyssä oman tulevan jälleensyntymänsä kauhut, jotka tappaminen oli saanut aikaan. He pelästyivät joutuvansa helvettiin ja kääntyvät buddhalaisiksi, ja kumpikin lopulta valaistui. Heidät kuvataan usein pariskuntana.

Savarin pääoppilas oli Maitripa. Tässä oli erikoinen ihmissuhde, sillä kuuluisa oppinut Maitripa sai metsästäjältä mahamudra kirjoitusten syvällisen tarkoituksen yksityiskohtaiset selitykset (esim. Druppa Dedjin, Nyingpo Kordruk ja Amanasin 24 osaa sekä dohan laajat ja     tiiviit tekstit). Tämä osoittaa näiden opetusten voiman saada aikaan muutos.  

Nagarjunan patsas Samye Lingissä
Nagarjunan "Kirje ystävälle"
 

Maitripa 

Maitripa, "Ytimen näkijä" on tärkeä hahmo niin mahayana kuin vajrayana buddhalaisuudessakin. Hänen kauttaan Maitreyan ja Asangan tärkeä buddhaluontoa käsittelevä teos, Uttara Tantra Sastra tuli Tiibetissä laajasti tunnetuksi. Hän välitti myös buddhaluonnon salaisen aspektin, ts.mahamudraopetukset, joissa selitetään mielen luontoa yksityiskohtaisesti ja annetaan suuri valikoima aste asteelta eteneviä pitkälle hiottuja mietiskelymenetelmiä. Hän valaistui Savarilta saamiaan mahamudraohjeita noudattamalla ja mikä tärkeintä, tuli kagyu linjan tiibetiläisen esi-isän Marpan guruksi.

Kerrotaan, että Maitripa olisi ollut Naropan oppilaana Nalandan luostariyliopistossa. Myöhemmin hän oleskeli Vikramashilan yliopistossa,   sen ollessa kuuluisimmillaan. Suuri Atisha oli sen johtajia. Vaikka Atisha tiesikin Maitripan olevan sekä oppinut että joogi, hänen oli pakko erottaa tämä, kun joogaharrastuksen vuoksi (johon liittyi alkoholin käyttöä ja sukupuolisuhde) syntyi juoruja.

Luostariyhteisö ymmärsi mitä he menettivät vasta, kun Maitripa näytti oivalluksensa tason käyttämällä pientä nahkatyynyä lauttana, jolla hän ylitti Gangesin virran. Sen jälkeen hän eli mahasiddhan elämää ja piti Savaria gurunaan.

Tarinat eivät riitä kertomaan Maitripan kaltaisen olennon henkisestä valtavuudesta, hänen mielensä puhtaus ja dharman laajuus     jättivät jäljen tuleviin vuosituhansiin. Saamme hiukan tuntumaa häneen hänen oppilaansa Marpan  kautta, joka tunsi autuutta pelkästään ajatellessaan häntä. Maitripaa ei ole mainittu Abhadayattan teoksessa 84 mahasiddhaa nimeltä, mutta on oletettu, että teoksessa mainittu Avadhutipa olisi yksi hänen nimistään.  

Intialaisista mestareista Tilopa ja Naropa kuuluvat opetusten lyhyeen siirtolinjaan

Karma kagyu -perinne

Pitkä linja 


Lyhyt linja   ("kultainen rukousnauha") 


Buddha Vajradhara

Buddha Vajradhara

Ratnamati

  |

Saraha

Tilopa  (988-1069)

Nagarjuna

  |

Savaripa

  |

Maitripa

Naropa    (1016-1100)


  \      /Marpa (1012-1097)
Jetsun Milarepa 052-1135)
Gampopa (1079-1153) ~  Gampopan dagpo kagyu perinteessä syntyi    useita koulukuntia
Ensimmäinen Karmapa Dusum Khyenpa  (1110-1193)
Drogon Rechen (1148-1218)
Pomdrakpa 1170-1249)
Toinen Karmapa Karma Pakshi (1203-1283)
Druptob Urgyenpa (1230-1300)
Kolmas Karmapa Rangjung Dorje (1284-1339)
Gyalwa Yungtönpa (1296-1376)
Neljäs Karmapa Rolpe Dorje (1340-1383)
Toinen Sharmapa Khachö Wangpo (1350-1405)
Viides Karmapa Deshin Shekpa (1384-1415)
Rinchen Zangpo Ratnabhadra (n. 1400)
Kuudes Karmapa Tongwa Dönden (1416-1453)
Bengar Jampal Zangpo (1427-1489)
Seitsemäs Karmapa Chödrak Gyatso (1454-1506)
Sangye Nyenpa Tashi Paljor (1457-1525)
Kahdeksas Karmapa, Mikyö Dorje (1507-1554)
Viides Sharmapa Könchok Yenlak (1526-1583)
Yhdeksäs Karmapa Wangchuk Dorje (1555-1603)
Kuudes Sharmapa Chökyi Wangchuk (1584-1629)
Kymmenes Karmapa Choying Dorje (1604-1674)
Seitsemäs Sharmapa Yeshe Nyingpo (1631-1694)
Yhdestoista Karmapa Yeshe Dorje  (1676-1702)
Kahdeksas Sharmapa  Palchen Chökyi Dhondrup (1694-1735)
Kahdestoista Karmapa Changchup Dorje (1703-1732)
Kahdeksas Situpa Chökyi Jugne (1700-1774)
Kolmastoista Karmapa, Dudul Dorje    1733-1797)
Kymmenes Sharmapa Mipham Chödrup Gyatso 1742-1792)
Yhdeksäs Situpa Pema Nyenche Wangpo (1774-1853)
Neljästoista Karmapa Techo Dorje (1798-1868)
Ensimmäinen Jamgon Kongtrul Lodro Thaye (1813-1901)
Viidestoista Karmapa Khachap Dorje   (1871-1922)
Yhdestoista Situpa Pema Wangchok Gyalpo  (1886-1952)
Toinen Jamgon Kongtrul Palden Khyentse Öser (1904-1953)
Kuudestoista Karmapa Rangjung Rigpe Dorje (1924-1981)
Kahdestoista Situpa Pema Donyo  Nyingche Wangpo (1954-)
Seitsemästoista Karmapa Ogyen Trinley Dorje (1985-)  

Lisätietoa:
Khenpo Khatar Rinpoche: Vajradhara
Khenchen Thrangu Rinpoche Vajradharasta
Dagpo Tashi Namgyal: Intialaiset patriarkat
Tiibetinbuddhalaiset koulukunnat
Lyhyt Vajranpitäjän rukous

Posti
Tietoja
Instagram