Kagyu Samye Dzong Finland

   Tiibetinbuddhalainen meditaatiokeskus

Kagyu Samye Dzong ja Kagyu Samye Ling -keskukset

Tiibetinbuddhalaiset meditaatiokeskukset maailmanrauhan ja hyvinvoinnin puolesta 

Kagyu Samye Lingin keskus Skotlannissa on saanut nimensä Tiibetin ensimmäisen buddhalaisen luostarin, Samyen, mukaan. Samye perustettiin Tiibetiin yli tuhat vuotta sitten ja sitä esikuvana pitäen ensimmäinen suuri buddhalainen keskus alkoi kehittyä ja kasvaa Euroopassa vuonna 1967. 

Vähitellen pienempiä Kagyu Samye Dzong (KSD) -keskuksia syntyi eri maihin. Ne seuraavat buddhalaista karma kagyu -perinnettä, jota johtaa 17. Karmapa Ogyen Trinley Dorje. KSD Finlandin toiminnasta vastaa suomalainen buddhalaisnunna Ani Sherab . 

Kaikki KSD-keskukset ja meditaatioryhmät ovat yhteydessä Skotlannin Kagyu Samye Lingiin, joka toimii Rokpa Trust -säätiön alaisuudessa. Rokpa on tiibetiä ja merkitsee auttaa tai palvella.

Tiibetiläisen laman, Akong Tulku Rinpochen, aloittamassa Rokpa-työssä on kolme osa-aluetta: henkinen kasvu, humanitaarinen toiminta ja terapiatyö. KSD Finland edustaa organisaation henkistä puolta perehtymällä Buddhan opetuksiin. Humanitaarinen ja terapeuttinen toiminta eivät ole sidoksissa buddhalaisuuteen. Humanitaarisesta osa-alueesta vastaa ROKPA International ja terapiatyö tunnetaan nimellä Tara Rokpa -terapia.

Rokpa Trust johtaa myös Skotlannissa sijaitsevaa Holy Isle -projektia. Holy Isle keskittyy uskontojen väliseen yhteistyöhön ja siellä järjestetään retriittejä ja kursseja.

Ajankohtaista

Tapahtumat
Opetustekstit
Blogi 

12 linkkiä.pdf (194.5KB)
12 linkkiä.pdf (194.5KB)
New translation by HH Karmapa
The Wish to Eliminate Disease and Disaster.pdf (245.65KB)
New translation by HH Karmapa
The Wish to Eliminate Disease and Disaster.pdf (245.65KB)ROKPA International

Humanitaarinen työ ROKPA tekee humanitaarista työtä Euroopan suurkaupungeissa, Afrikassa ja Aasiassa, sekä erityisesti Tiibetissä. Työ on epäpoliittista, eikä se ole sidoksissa uskontoon. Vuosittain kerätään noin kolme miljoonaa euroa eri avustuskohteisiin. Lähes kaikki työntekijät ovat vapaaehtoisia, palkattuja toimihenkilöitä on vain muutama. Lisätietoa rokpa.org  

 

Tara Rokpa -terapia

Tämä psykoterapian muoto yhdistää länsimaista ja itämaista filosofiaa ja auttaa tasapainottamaan tunne-elämää sekä vähentämään stressiä ja ahdistusta. Tara Rokpa -terapia ole yhteydessä uskontoon, mutta se on hyvä pohja, jos haluaa oppia rauhoittamaan mieltä mietiskelyn avulla. Lisätietoa tararokpa.fi ja tararokpa.org

Posti
Tietoja
Instagram